Den senaste rapporten i världen handlar om kampen mot korruption. Detta och den ökande bristen på kvalificerad arbetskraft bör avsevärt dämpa viljan att göra nya investeringar.

Dessa villkor är sanna inte bara för Slovakien, utan för hela östra regionen. Sedan öppningen och anslutning till EU har förväntningarna ökat avsevärt. Livskvaliteten har inte ökat i Maase, som förväntat har kostnaden ökat avsevärt.

Naturligtvis är de östra länderna som leverantörer mycket nöjda med tävlingen.

Ändå kan i det nuvarande läget inget sägas om brist på arbetskraft både i öst och väst.

Du hittar mer information Här