Enligt de senaste nyheterna i standarden är länderna i en skymning i påsk. De pågående höga arbetsbelastningarna i växterna leder nu till en stark arbetskraftmigration som leder till en hög brist på kvalificerade arbetstagare i dessa länder.

Detta ökar oundvikligen trycket på arbetskraftskostnaderna. Enligt artikeln är produktionen mer i det enkla segmentet, vilket kan leda till pågående flaskhalsar.

   
Källa: standarden