En artikel från år 2010 beskriver kostnadsstrukturen för det nya lasersystemet jämfört med det gamla. På grundval av några exempel i praktiken kan det visas att detta har både fördelar och nackdelar. Oväntat är dock den mycket höga hastigheten på tunna plåtar.

Efter några år har vi kunnat observera för vissa kunder att de höga hastigheterna och den särdrag hos lasern också har lett till mycket negativa fenomen.

Såsom beskrivs i artikeln kan en fördel med 20% -30% uppnås, vilket representerar dubbel eller multipel skärhastighet korrekt.

UAL: www.schneidetechnik.at Författare: Luzia Haunschmidt / x-technik