Avtryck

Information i enlighet med 5 (1) e-handelslagstiftning
Upplysningar enligt §§ 24, 25 Media Act
 
Medieägare, utgivare och tillverkare:
Walter Grimm

Orchis Alley 27

1220, Wien

Alla projekt inom kategorin "Management Consulting" utförs exklusivt med partners som uppfyller de nödvändiga kommersiella kraven.

Alla e-postmeddelanden som skickas för reklamändamål omfattas av riktlinjerna för WKO:

När är ett föregående samtycke till elektronisk post inte nödvändigt?


Ett tidigare samtycke till elektronisk post är undantagsvis inte nödvändigt om följande fem villkor är uppfyllda:

  1. avsändaren har fått kontaktinformationen för meddelandet relaterat till försäljningen eller tjänsten till sina kunder och
  2. Meddelandet är för direktsändning för dina egna liknande produkter eller tjänster och 
  3. kunden har fått möjlighet att ta emot sådana meddelanden när man samlar in och
  4. Fritt och lätt att vägra vid varje överföring och
  5. Kunden nekade inte leveransen i förväg. Särskilt får det inte skickas till mottagare som är upptagna i den så kallade "EKG-listan". Denna förteckning förvaras av tillsynsmyndigheten för telekommunikation och radio- och tv-sändning (www.rtr.at/ecg) och måste alltid följas av avsändaren om inget samtycke har givits.
OBS! Detta undantag gäller endast elektroniska postmeddelanden (t.ex. e-post och SMS) men inte telefonsamtal och fax. För dem gäller godkännandekravet utan begränsning.