Den nuvarande artikeln i världen talar om en kraftigt fallande befolkning, särskilt i Bulgarien. Men detta gäller även de andra länderna, även om de inte är så extrema. I Slovakien förutses en minskning med upp till 20% i befolkningen jämfört med 1990. 

Artikeln visar också BNP-tillväxten i EU-länderna. Detta är näst högsta i EU med 14% i Slovakien.

   
Du kan se originalartikeln här lesen